Krzysztof Chlipalski

Krzysztof Chlipalski DROTECH

Rozpoczęcie działalności: lipiec 1997 r.

Realizujemy zadania (konsultacje technologiczne, opinie, ekspertyzy drogowe, ocena stanu technicznego nawierzchni, badanie nośności nawierzchni, projektowanie remontu nawierzchni) dla:

– administracji drogowych i administracji gmin
– biur projektowych
– firm wykonawczych
– producentów materiałów drogowych z recyklingu i ubocznych produktów przemysłu
– wspomagamy wiedzą i doświadczeniem naukowo-badawczym firmy nadzorujące i laboratoria

Współpracujemy z ekspertami Politechniki śląskiej i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach