DROTECH Krzysztof Chlipalski

Rozpoczęcie działalności: lipiec 1997 r.

Konsultacje technologiczne,
opinie,
ekspertyzy nawierzchni drogowych,
ocena stanu technicznego nawierzchni,
badanie nośności nawierzchni,
projektowanie remontu nawierzchni,
wdrożenie technologii PERMAVOID

dla:

– administracji drogowych i administracji gmin
– biur projektowych
– firm wykonawczych
– producentów materiałów drogowych z recyklingu i ubocznych produktów przemysłu
– wspomagamy wiedzą i doświadczeniem naukowo-badawczym firmy nadzorujące i laboratoria

Współpracujemy z ekspertami Politechniki śląskiej i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Nasze ekspertyzy

Usługi

ocena stanu technicznego nawierzchni z analizą przyczyn jej destrukcji
– projektowanie remontu
– projektowanie wzmocnienia nawierzchni z badaniami
– inwentaryzacja konstrukcji, badanie nośności – mechanistyczne wymiarowanie
– badania zagęszczenia i nośności podłoża i w-w konstrukcji nawierzchni
– rozwiązywanie problemów technologiczno-materiałowych
– recykling, grunty antropogeniczne
konsultacje technologiczne, opinie rzeczoznawcy, ekspertyzy drogowe
projektowanie nawierzchni przepuszczalnej na podbudowie z paneli permavoid

PERMAVOID

Starachowice 14 – 17 maja 2019
XX Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

PERMAVOID - XX Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych - Krzysztof Chlipalski

Nawierzchnia przepuszczalna na podbudowie z paneli permavoid

Niezaprzeczalne zalety systemu:

– tworzy stabilną podbudowę pod dowolną nawierzchnię typu lekkiego: chodników, dróg rowerowych, parkingów samochodów osobowych czy nawierzchni sportowych,

– swoją przestrzenną strukturą przejmuje nadmiar wody powierzchniowej (opadowej, również ulewnej), zapewniając wysoki komfort użytkowania powierzchni, jednocześnie wspomagając system odwodnienia powierzchniowego przyległego terenu (zmniejszając zapotrzebowanie) przez rozciągniętą w czasie infiltrację,

– swoją sztywnością zmniejsza obciążenie przekazywane na grunt eliminując zjawisko koleinowania strukturalnego (lokalnego przeciążenia podłoża), a jednocześnie uciągla nawierzchnię na lokalne wpływy wodno-mrozowe z podłoża przez dużą zawartość wolnej przestrzeni („poduszka powietrzna” wspomaga ochronę przed wysadzinami mrozowymi – wg badań daje dodatkową ochronę o grubości 35 cm),

– dla nawierzchni sportowych – przez swoją sprężystość zmniejsza skutki urazowe upadku,

ponadto

– skraca czas realizacji inwestycji,

– zmniejsza do minimum utrudnienia dla otoczenia w czasie realizacji inwestycji.