Usługi

ocena stanu technicznego nawierzchni z analizą przyczyn jej destrukcji
– projektowanie remontu
– projektowanie wzmocnienia nawierzchni z badaniami
– inwentaryzacja konstrukcji, badanie nośności – mechanistyczne wymiarowanie
– badania zagęszczenia i nośności podłoża i w-w konstrukcji nawierzchni
– rozwiązywanie problemów technologiczno-materiałowych
– recykling, grunty antropogeniczne
konsultacje technologiczne, opinie rzeczoznawcy, ekspertyzy drogowe
projektowanie nawierzchni przepuszczalnej na podbudowie z paneli permavoid